Cenník 1

Dámske úkony:

Mytie 1 €

Mytie po farbe 2€

Mytie dl.vlasy 2€

Krém 1,50€

Krém po farbe 2€

Krém na dl.vlasy 2€

Strihanie 5€ – 9€

Strihanie na sucho kr.vl. 5€

Strihanie na sucho st.vl. 8€

Strihanie na sucho dl.vl. 9€

Strihanie ofina 1€

Sušenie kr.vlas do10cm 1,50€

Sušenie st.vlas do20cm 2€

Sušenie dl.vlas nad 25cm 3€

Fúkaná kr.vlas 4€

Fúkaná st.vlas 4€

Fúkaná dl.vlas 6€

Vodová 4€

Žehlenie 4,50€ – 6€

Vlny s kulmou 5€ – 10€

Farb.vlast.farbou 7€

Svadobný účes 43€

Spol.úč. zložitý 18 – 25€

Trvalá 30ml.+ustalovač 15€

Obj. trvalá 30ml.+ustalovač 15€

Pánske úkony:

Mytie 1€

Strihanie 5€

Melír 12€

Strih F+B 1€